Corona Regels

Om al onze leden te beschermen tegen het corona-virus hanteren wij binnen de vereniging een aantal regels. Deze regels zijn het laatst veranderd op 14 oktober 2020. Klik hier voor de volledige richtlijnen van Scouting Nederland.

Voor alle leden gelden de regels van het RIVM met als belangrijkste basisregels:

 • Leden boven de 18 jaar houden 1.5 meter afstand tot iedereen (ook tot jeugdleden);
 • Jeugdleden hebben geen afstandsgrens onderling;
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
 • Was vaak je handen en nies in je elleboog. Geef geen handen.

Daarnaast dienen:

 • Alle opkomsten buiten te worden gehouden mits het weer het toe laat;
 • Bij opkomsten er maximaal twee speltakken tegelijk op het clubhuis aanwezig te zijn; 
 • Leden thuis naar het toilet te gaan voordat ze op het clubhuis komen;
 • Leden zo min mogelijk het clubhuis te betreden;
 • Speltakken na iedere opkomst de toiletten reinigen; 
 • Alle leden na de opkomst zo snel mogelijk naar huis te vertrekken en niet te blijven hangen;
 • Activiteiten en spellen er op gericht te zijn dat er zo min mogelijk fysiek contact is;
 • Er gezondheidschecks uitgevoerd te worden bij iedereen voorafgaand aan de opkomst.

Voor jeugdleden geldt specifiek dat:

 • Men zoveel mogelijk zelfstandig naar het clubhuis dient te komen. Wij willen voorkomen dat op het gebied rondom de voordeur van het clubhuis ouders bijeenkomen. Wanneer ouders toch hun kind naar ons clubhuis willen brengen, houdt dan 1,5 m afstand tot elkaar. 

Voor alle vrijwilligers geldt specifiek dat: 

 • Het clubhuis alleen te gebruiken is voor opkomsten, speltak-overleggen of activiteiten waarvoor het bestuur expliciet toestemming heeft gegeven;
 • Speltak-overleggen plaats mogen vinden op het clubhuis zolang dit wordt gemeld bij de voorzitter;
 • Er maximaal 6 personen tegelijk in de brug mogen zijn;
 • Er maximaal 2 personen tegelijk in de kombuis mogen zijn;
 • De stam én plusscouts géén opkomsten op het clubhuis hebben.