Corona Regels

Deze pagina is voor het laatst veranderd op 18 mei 2021. Klik hier voor de volledige richtlijnen van Scouting Nederland. Daar staat meer tekst en uitleg over de afwegingen.

Voor alle van onze vereniging leden gelden de regels van het RIVM met als belangrijkste basisregels:

 • Leden boven de 18 jaar houden 1.5 meter afstand tot iedereen (ook tot jeugdleden);
  • Leiding van de welpen en junioren hoeft in principe geen afstand te houden tot de jeugdleden maar dat is wel aan te raden;
 • Jeugdleden hebben geen afstandsgrens onderling;
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
 • Blijf thuis als je afwachting van een coronatest bent van jezelf of huisgenoten;
 • Blijf thuis als je in quarantaine zit en laat je op dag vijf testen;
 • Was vaak je handen en nies in je elleboog;
 • Geef geen handen.

Daarnaast dienen:

 • Alle opkomsten buiten te worden gehouden;
  • Bij acuut slecht weer mag er naar binnen uitgeweken worden;
  • Bij een slechte weersvoorspelling gaat de opkomst, na bericht van het leidingteam, niet door;
  • Opkomsten kunnen daardoor korter duren aangezien het winter is;
 • Leden thuis naar het toilet te gaan voordat ze op het clubhuis komen;
 • Leden zo min mogelijk het clubhuis te betreden;
 • Speltakken voor en na iedere opkomst de toiletten te reinigen; 
 • Alle leden na de opkomst zo snel mogelijk naar huis te vertrekken en niet te blijven hangen;
 • Activiteiten en spellen er op gericht te zijn dat er zo min mogelijk fysiek contact is;

Voor jeugdleden geldt specifiek dat:

 • Men zoveel mogelijk zelfstandig naar het clubhuis dient te komen. Wij willen voorkomen dat op het gebied rondom de voordeur van het clubhuis ouders bijeenkomen. Wanneer ouders toch hun kind naar ons clubhuis willen brengen, houdt dan 1,5 m afstand tot elkaar;
 • Onderhoud aan de boten kan alleen gepleegd worden als onderdeel van de reguliere opkomst.

Voor alle vrijwilligers geldt specifiek dat: 

 • Het clubhuis alleen te gebruiken is voor opkomsten of activiteiten waarvoor het bestuur expliciet toestemming heeft gegeven;
 • Speloverleggen of andere vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats via videobellen;
 • Er maximaal 6 personen tegelijk in de brug mogen zijn;
 • Er maximaal 2 personen tegelijk in de kombuis mogen zijn;
 • De stam én plusscouts géén opkomsten op het clubhuis hebben.