Huishoudelijk Reglement

Onze vereniging en stichting hebben beide een Huishoudelijk Reglement. De meest recente versies van deze reglementen zijn in de Groepsraad van december 2016 vastgesteld en te downloaden op de volgende pagina: www.ovn2.nl/documenten.