Laatste opkomst Welpen

Zaterdag 4 juli hebben de Welpen hun laatste opkomst voor de zomervakantie gehad. Daarbij hebben ze kunnen genieten van het warme weer en hebben ze gezwommen in de Lek! Met twee vletten zijn de Welpen naar een afgelegen strandje gebracht en hebben ze een mooie laatste opkomst gehad.