Scouting in de Maatschappij

Scouts zie je overal! Je komt ons tegen bij leuke evenementen in Schoonhoven, zoals Koningsdag en Rivierdag, maar ook bij de Nationale Dodenherdenking. Daarnaast geeft het kinderen en jongeren een leuke en leerzame invulling van hun vrije tijd.

Reportage Koninginnedag (9)

Jongeren die het aandurven om leiding te worden bij onze speltakken leren onder andere wat het is om je belangeloos in te zetten bij een (vrijwillige) organisatie. Daarnaast leren ze zo plannen, organiseren, leiding geven, werken in teams en op een verantwoorde manier met kinderen omgaan.

“Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.”

Kinderen en jongeren, maar ook vrijwilligers, ontwikkelen zich zelf ook bij Scouting. Vaardigheden die Scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven.

In de brochure ‘Participeren? Dat doen we al jaren!‘ van Scouting Nederland vertellen zeven vrijwilligers over wat Scouting hen heeft bijgebracht en hoe zij de vaardigheden die ze bij Scouting hebben opgedaan, inzetten in de maatschappij.