Sociale Veiligheid

We vinden het als Scouting Olivier van Noort II belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Sociale veiligheid binnen onze scoutinggroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van onze normen (gedragscode) en de wet.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle kaderleden en buitengewone leden is een van de maatregelen die onze vereniging getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Om te zorgen dat we de wensen en verwachtingen van vrijwilligers overeenkomen met de wensen van onze organisatie hebben wij een aanstellingsbeleid. Wij voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben ook conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland een proefperiode van minimaal 3 maanden waarin aspirant-leidingsleden proefdraaien. Ook bieden we vrijwilligers trainingen aan vanuit onze regio Scouting Lek- en IJsselstreek en Scouting Nederland waaronder de training veiligheid en gewenst gedrag. Daarnaast bespreken we in deze proefperiode de inhoudelijke functie, de gedragscode & het huishoudelijk reglement.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders terechtkunnen met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier willen we het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker maken. Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een vertrouwenspersoon belangrijk. De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn zichtbaar in het clubhuis. Ook verschaft het bestuur de gegevens van de vertrouwenspersoon aan alle leden. Verder kan er contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@ovn2.nl.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die ervaren zijn in hulpverlening en zulke situaties. Ook kunnen zij indien nodig doorverwijzen naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de mail socialeveiligheid@scouting.nl.