Bestuur van de groep

Het groepsbestuur


Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, materiaal, het clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. De basis van dit bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dit wordt aangevuld door de groepsbegeleider, wie zich bezighoudt met het functioneren van de kaderleden en het oplossen van eventuele conflicten. Ook de voorzitter dan de Beheerstichting is onderdeel van het bestuur. Uiteraard zijn alle leden van het groepsbestuur vrijwilligers. Vrijwilligers betalen geen contributie (maar mag uiteraard wel), ook niet als ze naast hun functie nog lid zijn van een speltak. Voor kampen wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.

bestuurkopafbeelding

De groepsraad


De groepsraad is ons hoogste orgaan. Alle speltakleiders en het groepsbestuur zijn lid van de groepsraad. De groepsraad neemt alle beslissingen die nodig zijn om iedereen een gezellige tijd en een avontuur aan te bieden. Eens per maand komt de groepsraad bij elkaar voor overleg.

De beheerstichting


De bezittingen van Scouting Olivier van Noort II zijn ondergebracht in een stichting. Dit loopt uiteen van het clubgebouw en varend materiaal, tot tenten en pionierhout. De Beheerstichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging of aanschaf van nieuwe materialen.

Uiteraard kunnen we niet alles zelf onderhouden. Voor het onderhoud van de boten en onderdelen steken de leden in de wintermaanden zelf de handen uit de mouwen. Voor de grotere klussen hopen we echter zo nu en dan beroep te doen op hulpvaardige ouders. Mocht u zin hebben om in een gezellige sfeer af en toe eens bij te springen, dan kunt u zich aanmelden via de beheerstichting (Michiel den Besten).

BestuursledenVoorzitter

Lomme Siebenga

E-mail: voorzitter@ovn2.nl

Secretaris

Bibi Terlouw

E-mail: secretaris@ovn2.nl

Penningmeester

Mikel van den Brink

E-mail: penningmeester@ovn2.nl


Voorzitter Beheerstichting

Michiel den Besten

E-mail: beheerstichting@ovn2.nl

Groepsbegeleider

Erik-Jan Lekkerkerker

E-mail: groepsbegeleider@ovn2.nl