Groepsbestuur

Het groepsbestuur


Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groepsvereniging: de kwaliteit van het scoutingspel, de financiële zaken, het uitvoeren en opstellen van het beleid, de administratie zodat de vereniging gezond blijft. De basis van dit bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dit wordt aangevuld door de groepsbegeleider, wie zich bezighoudt met het functioneren van de kaderleden en het oplossen van eventuele conflicten. Ook de voorzitter dan de beheerstichting is onderdeel van het groepsbestuur. Alle leden van het groepsbestuur zijn vrijwilligers.

bestuurkopafbeelding

De groepsraad


De groepsraad is onze algemene ledenvergadering. Alle speltakleiders, het groepsbestuur en alle andere vrijwilligers met een functie zijn lid van de groepsraad. De groepsraad coördineert de activiteiten van de groepsvereniging, stelt het bestuur aan en benoemen iedereen die een functie wilt vervullen binnen de vereniging. De groepsraad komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar voor overleg. Ondertussen zijn er scheepsraden met kleinere afvaardigingen vanuit de speltakken.

De beheerstichting


De bezittingen van Scouting Olivier van Noort II zijn ondergebracht in een stichting. Dit loopt uiteen van het clubgebouw en varend materiaal, tot tenten en pionierhout. De Beheerstichting is verantwoordelijk voor het onderhoud, vervanging of aanschaf van nieuwe materialen.

Uiteraard kunnen we niet alles zelf onderhouden. Voor het onderhoud van de boten en onderdelen steken de leden in de wintermaanden zelf de handen uit de mouwen. Voor de grotere klussen hopen we echter zo nu en dan beroep te doen op hulpvaardige ouders. Mocht u zin hebben om in een gezellige sfeer af en toe eens bij te springen, dan kunt u zich melden bij het bestuur.