Installeren Welpen en ZV

Zaterdag 13 december werden de Welpen en Zeeverkenners die afgelopen zomer zijn overgevlogen geïnstalleerd. Het was gezellig druk in het Zeeverkennerslokaal, want niet alleen de Welpen en Zeeverkenners met hun ouders waren aanwezig, maar ook alle Bevers kwamen kijken.

Als eerste mochten de nieuwe Welpen naar voren komen. De Welpen zeiden de Welpenwet en –belofte op. Zij beloofden om een goede Welp te zijn en elkaar zo veel mogelijk te helpen. Hierna werden de nieuwe insignes op het uniform gedaan, de das om gedaan en de pet opgezet. Daarna werden ze onder luid applaus ontvangen door de andere Welpen.

Nadat alle Welpen waren geweest was het de beurt aan de Zeeverkenners. Zij beloofden een goede Zeeverkenner te zijn en overal het goede in te zoeken. Nadat zij dit hadden beloofd, werden ook de nieuwe Zeeverkenners beloond met insignes en een nieuwe dasring. Daarna werden de nieuwe Zeeverkenners met open armen ontvangen door de andere Zeeverkenners.